Динник , Н. (2011). ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 33-37. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/315