Венедіктова , О. (1). ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Український науково-медичний молодіжний журнал, 113(1), 49-52. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/455