Крекотень, О. М. (2010). ІНТЕГРОВАНА ПРОФІЛАКТИКА НА ВСІХ РІВНЯХ - ОСНОВНА МЕТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), 24-26. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/693