СОРОЧЕНКО , Е.; СОРОЧЕНКО, В. ІНГІБУВАННЯ БІФУРКАЦІЙНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПОЛІФЕНОЛАМИ І ЛІГНІНОМ СУДИННИХ РОСЛИН. Український науково-медичний молодіжний журнал, v. 3, n. 89, p. 41-50, 24 Вер 2015.