ПРИСТУПИМ , Л. СКРИНІНГ ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ВИЗНАЧЕННЯМ ГЛІКОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, v. 2, n. 81, p. 59-62, 11.