Овдій M.; КОРШАК , В.; КОСТЮЧЕНКО , Є.; СОЛОМАХА , К.; ПЕРЕПЕЛИЦЯ , М. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ І ЯКІСТЬ життя СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА. Український науково-медичний молодіжний журнал, v. 1, n. 86, p. 66-69, 11.