БЕЗРОДНА , А. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НСУ-АСОЦІЙОВАННОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОГО СТАДІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, v. 1, n. 1, p. 41-44, 11.