ВЕНЕДІКТОВА , О. ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Український науково-медичний молодіжний журнал, v. 113, n. 1, p. 49-52, 11.