ЛИТВИНЕНКО , К. МЕТАБОЛИИ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ (СУЧАСНІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ). Український науково-медичний молодіжний журнал, v. 4, n. 76, p. 37-40, 11.