Павловський , С.А. 2018. «ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В СХЕМАХ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ПОЄДНАНИЙ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2». Український науково-медичний молодіжний журнал, вип. 2(106) (Вересень), 32-36. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/13.