Тишко , Катерина, і Олена Гнатко. 2020. «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ З ОЖИРІННЯМ». Український науково-медичний молодіжний журнал 115 (1), 9-17. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(115).2020.9-17.