Сороченко , Е.В., і В.Ф. Сороченко. 2015. «ІНГІБУВАННЯ БІФУРКАЦІЙНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПОЛІФЕНОЛАМИ І ЛІГНІНОМ СУДИННИХ РОСЛИН». Український науково-медичний молодіжний журнал 3 (89), 41-50. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/190.