Кацитадзе , Игор. 1. «РАННІ ЕФЕКТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ СИСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ». Український науково-медичний молодіжний журнал 4 (91), 65-68. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/197.