Динник , Н.В. 2011. «ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С». Український науково-медичний молодіжний журнал 1 (1), 33-37. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/315.