Овдій M.A., В.М. Коршак, Є.В. Костюченко, К.М. Соломаха, і М.І. Перепелиця. 1. «ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ І ЯКІСТЬ життя СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА». Український науково-медичний молодіжний журнал 1 (86), 66-69. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/342.