Венедіктова , О. 1. «ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)». Український науково-медичний молодіжний журнал 113 (1), 49-52. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/455.