Литвиненко , К. 1. «МЕТАБОЛИИ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ (СУЧАСНІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ)». Український науково-медичний молодіжний журнал 4 (76), 37-40. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/678.