Крекотень, О. М. 2010. «ІНТЕГРОВАНА ПРОФІЛАКТИКА НА ВСІХ РІВНЯХ - ОСНОВНА МЕТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ». Український науково-медичний молодіжний журнал 3 (57), 24-26. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/693.