Загородний, М. І. 2012. «ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПІД ДІЄЮ ЛІЗИНОПРИЛУ, А ТАКОЖ ЛІЗИНОПРИЛУ ПРИ СУМІСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ З ТІОТРИАЗОЛІНОМ». Український науково-медичний молодіжний журнал 1 (67), 13-16. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/718.