Павловський , С. (2018) «ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В СХЕМАХ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ПОЄДНАНИЙ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2», Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(106), с. 32-36. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/13 (дата звернення: 10Червень2023).