Пастушина , А. І. (2016) «ЗМІНИ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ЛАНОК ПЛАЗМОВОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ», Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), с. 30-34. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/132 (дата звернення: 5Червень2023).