Тишко , К. і Гнатко , О. (2020) «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ З ОЖИРІННЯМ», Український науково-медичний молодіжний журнал, 115(1), с. 9-17. doi: 10.32345/USMYJ.1(115).2020.9-17.