Сороченко , Е. і Сороченко, В. (2015) «ІНГІБУВАННЯ БІФУРКАЦІЙНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПОЛІФЕНОЛАМИ І ЛІГНІНОМ СУДИННИХ РОСЛИН», Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), с. 41-50. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/190 (дата звернення: 27Червень2022).