Матвєєв, Р. (1) «ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ ПЛАЗМИ КРОВІ РІЗНИХ МЕТОДИК ПЛАЗМАФЕРЕЗУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО НЕБІЛІАРНОГО ПАНКРЕАТИТУ СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ У РАННІЙ ФАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ», Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), с. 57-64. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/196 (дата звернення: 16Серпень2022).