Кацитадзе , И. (1) «РАННІ ЕФЕКТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ СИСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ», Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), с. 65-68. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/197 (дата звернення: 7Червень2023).