Динник , Н. (2011) «ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С», Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), с. 33-37. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/315 (дата звернення: 25Січень2022).