Сікорська , Т. (2011) «ВПЛИВ МЕТАБОЛІТНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ ТА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ В ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ПОЄДНАНОЮ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ», Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), с. 54-59. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/321 (дата звернення: 25Січень2022).