Овдій M., Коршак , В., Костюченко , Є., Соломаха , К. і Перепелиця , М. (1) «ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ І ЯКІСТЬ життя СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА», Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), с. 66-69. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/342 (дата звернення: 5Червень2023).