Лабунько , О., Мітюряєва , І., Гнилоскуренко , Г., Гавриленко , Ю. і Матусова , М. (2017) «КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ ПРИ НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛОР-ОРГАНІВ», Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(101), с. 14-19. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/45 (дата звернення: 10Червень2023).