Венедіктова , О. (1) «ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)», Український науково-медичний молодіжний журнал, 113(1), с. 49-52. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/455 (дата звернення: 7Червень2023).