Руденко , Т. (2016) «ГАЛЕ КТИН-3 ТА МАТРИ КСНА МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗА-1 В ПАТОГЕНЕЗІ ДИССИНХРОНІЇ МІО КАРДА У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ЦУ КРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ», Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), с. 70-73. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/62 (дата звернення: 5Червень2023).