Литвиненко , К. (1) «МЕТАБОЛИИ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ (СУЧАСНІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ)», Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), с. 37-40. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/678 (дата звернення: 7Червень2023).