Крекотень, О. М. (2010) «ІНТЕГРОВАНА ПРОФІЛАКТИКА НА ВСІХ РІВНЯХ - ОСНОВНА МЕТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ», Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), с. 24-26. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/693 (дата звернення: 7Червень2023).