Загородний, М. І. (2012) «ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПІД ДІЄЮ ЛІЗИНОПРИЛУ, А ТАКОЖ ЛІЗИНОПРИЛУ ПРИ СУМІСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ З ТІОТРИАЗОЛІНОМ», Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), с. 13-16. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/718 (дата звернення: 5Червень2023).