Бєлікова , Ю. (2018) «РОЛЬ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА ЙОГО ІНДЕКСІВ У РОЗВИТКУ АРИТМІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА СТРАТИФІКАЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ НА ТЛІ ЦУКРОВОГОДІАБЕТУ ТИПУ 2», Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(106), с. 9-12. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/8 (дата звернення: 5Червень2023).