Мокрій, В., Зяблицев, С. і Кришталь, М. (2016) «ЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ PRO12ALA ГЕНУ PPARG В ПОРУШЕНІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ЦУ КРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ», Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(98), с. 5-9. doi: 10.32345/USMYJ.4(98)().2016.5-9.