[1]
Е. Сороченко і В. Сороченко, «ІНГІБУВАННЯ БІФУРКАЦІЙНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПОЛІФЕНОЛАМИ І ЛІГНІНОМ СУДИННИХ РОСЛИН», USMYJ, вип. 3, вип. 89, с. 41-50, Вер 2015.