[1]
О. Венедіктова, «ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)», USMYJ, вип. 113, вип. 1, с. 49-52, 1.