[1]
О. М. Крекотень, «ІНТЕГРОВАНА ПРОФІЛАКТИКА НА ВСІХ РІВНЯХ - ОСНОВНА МЕТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ», USMYJ, вип. 3, вип. 57, с. 24-26, Груд 2010.