[1]
М. І. Загородний, «ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПІД ДІЄЮ ЛІЗИНОПРИЛУ, А ТАКОЖ ЛІЗИНОПРИЛУ ПРИ СУМІСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ З ТІОТРИАЗОЛІНОМ», USMYJ, вип. 1, вип. 67, с. 13-16, Лют 2012.