[1]
В. Мокрій, С. Зяблицев, і М. Кришталь, «ЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ PRO12ALA ГЕНУ PPARG В ПОРУШЕНІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ЦУ КРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ», USMYJ, вип. 4(98), с. 5-9, Груд 2016.