Пастушина , А. І. «ЗМІНИ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ЛАНОК ПЛАЗМОВОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ». Український науково-медичний молодіжний журнал, вип. 2(95), Квітень 2016, с. 30-34, http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/132.