Кацитадзе , И. «РАННІ ЕФЕКТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ СИСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ». Український науково-медичний молодіжний журнал, вип. 4, вип. 91, 1, с. 65-68, http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/197.