Динник , Н. «ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С». Український науково-медичний молодіжний журнал, вип. 1, вип. 1, Жовтень 2011, с. 33-37, http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/315.