Венедіктова , О. «ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)». Український науково-медичний молодіжний журнал, вип. 113, вип. 1, 1, с. 49-52, http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/455.