Руденко , Т. «ГАЛЕ КТИН-3 ТА МАТРИ КСНА МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗА-1 В ПАТОГЕНЕЗІ ДИССИНХРОНІЇ МІО КАРДА У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ЦУ КРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ». Український науково-медичний молодіжний журнал, вип. 1(93), Квітень 2016, с. 70-73, http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/62.