Павловський , С.А. «ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В СХЕМАХ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ПОЄДНАНИЙ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2». Український науково-медичний молодіжний журнал, no. 2(106) (Вересень 14, 2018): 32-36. дата звернення Червень 5, 2023. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/13.