Кацитадзе , Игор. «РАННІ ЕФЕКТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ СИСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ». Український науково-медичний молодіжний журнал 4, no. 91 (1): 65-68. дата звернення Червень 7, 2023. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/197.