Сікорська , Т.А. «ВПЛИВ МЕТАБОЛІТНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ ТА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ В ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ПОЄДНАНОЮ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ». Український науково-медичний молодіжний журнал 1, no. 1 (Жовтень 6, 2011): 54-59. дата звернення Січень 25, 2022. http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/321.