1.
Кацитадзе И. РАННІ ЕФЕКТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ СИСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ. USMYJ [інтернет]. 1 [цит. за 07, Червень 2023];4(91):65-8. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/197